PC Health Check

Beter voorkomen dan genezen…
RAS lanceert de PC health check

Vaak staat men er niet bij stil, maar evenals het feit dat de machines in uw werkplaats regelmatig onderhoud nodig hebben, verdient ook de elektronica en vooral de computer in uw machine voldoende aandacht. Meer nog, de gevolgen in geval van een defect aan uw machine-PC kunnen veel ingrijpender zijn dan deze van een banale machinebreuk:

  • Dataverlies – zowel machinedata als eigen data (programma’s)
  • Onderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn of lange levertermijnen
  • Lange machinestilstand
  • Hoge kosten voor vernieuwing

Een health check van uw machine-PC kan dus veel onheil voorkomen.
We stellen dan ook graag een afspraak voor om door een IT-specialist specifiek uw machine PC aan een inspectiebeurt te onderwerpen. Deze inspectiebeurt omvat:

  • Controle van harde schijf op fouten
  • Controle op stofaccumulatie en reiniging hiervan
  • Controle van het operating system en de werking hiervan
  • Controle van de CMOS batterij

Indien we vaststellen dat bepaalde delen van uw PC end of life zijn kan dan in overleg een geplande vervanging gebeuren, zonder risico op dataverlies.

Geïnteresseerd in onze service?